Общо показвания

петък, 3 септември 2021 г.

Ремонт на сграда ПГМССЕ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Средец –топлоизолация, хидроизолация на покрив и покривно водоизвеждане

Събиране на оферти

 https://app.eop.bg/today/159569

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар