Общо показвания

четвъртък, 6 юни 2013 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2012/2013 ГОДИНА


Сесия август-септември 2013 г.
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище
08.07.2013 г. – 19.07.2013 г.
Допускане до ДЗИ
до 26.08.2013 г.
Обявяване на списъци с разпределение на учениците по училища, сгради и зали
до 27.08.2013 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
до 27.08.2013 г.
Изпит по Български език и литература
29 август 2013 г.
начало 08:00 ч.
Втори ДЗИ
30 август 2013 г.
начало 08:00 ч.
ДЗИ по желание на ученика
в периода 02.09.2013 г. – 09.09.2013 г.
Оценяване на изпитните работи
30.08.2013 г. – 10.09.2013 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ
до 13.09.2013 г.