Общо показвания

понеделник, 7 септември 2015 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧАМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЕЛЕКТРОНИКА“Н.Й.ВАПЦАРОВ” ГР. СРЕДЕЦ

гр. Средец, обл. Бургас, ул. “Раковски” № 10  ;  тел.: 05551-7743;7747; e-mail: pgmsse@gbg.bg