Общо показвания

четвъртък, 23 януари 2014 г.За вас, зрелостници!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

сесия май-юни

Български език и литература - 21 май 2014 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2014 г., начало 08,00 ч.

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2013–2014г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

10.03.2014 г. – 21.03.2014 г.

 
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  до 20.05.2014 г.

 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 09.06.2014 г.

Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч

 Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.

 На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.

 По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик трябва да носи  черен химикал.
 

Повече  актуална информация, както и примерни изпитни варианти  - http://www.zamaturite.bg/ и http://mon.bg/top_menu/general/dzi/