Общо показвания

вторник, 27 септември 2016 г.

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

http://dox.bg/files/dw?a=b5bf608b24

Програма за превенция на ранното напускане от училище

http://dox.bg/files/dw?a=7ebc6e885b

Мерки за повишаване на качеството на образованието

http://dox.bg/files/dw?a=7c87b606cc

Годишен план за дейността на училището

http://dox.bg/files/dw?a=31b64a2940

Стратегия за развитие на училището

http://dox.bg/files/dw?a=36922202fc

Училишни учебни планове

http://dox.bg/files/dw?a=3def6f94a4