Общо показвания

понеделник, 28 януари 2019 г.

Административни услуги

          Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

https://dox.abv.bg/download?id=443464c877
        Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

            Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификацияИздаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.


Издаване на диплома за средно образование