Общо показвания

петък, 2 юни 2017 г.

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2016/17

Добавете надпис                      НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ АБИТУРИЕНТИ! ПОПЪТЕН ВЯТЪР!

сряда, 11 януари 2017 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!!!

ДНИТЕ 12.01 И 13.01.2017Г. СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА НЕУЧЕБНИ, НА ОСНОВАНИЕ НА СЛЕДНАТА ЗАПОВЕД !!

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 16.01.2017Г. / ПОНЕДЕЛНИК/ 


ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА
ОТ ОБЛАСТ БУРГАС

ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА 12 И 13.01.2017 Г. ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО /ГОСПОДИН/ ДИРЕКТОР,

            Във връзка с изключително тежката зимна обстановка на територията на област Бургас, включваща зимни бури, съпроводени с обилни снегонавявания, екстремни студове и силни ветрове, както и наличие на риск от епидемично разпространение на остри респираторни заболявания и грип, РЗИ – Бургас препоръчва дните 12.01. и 13.01.2017 г. да бъдат обавени за неучебни за училищата на всички общини на територията на област Бургас.
            Моля да приложите правомощията си, регламентирани в чл. 105, ал. 5 от ЗПУО.
Приложение: Предписание от РЗИ - Бургас

С уважение,
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-БУРГАС

Изготвил: Иван Гиргицов
11.01.2017 г.
Съгласувал: Пламен Манасиев
11.01.2017 г.


8000 Бургас, ул. «Гладстон» 15тел.: +359 56 81 32 49, факс: +359 56 81 32 59
 

вторник, 27 септември 2016 г.

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

http://dox.bg/files/dw?a=b5bf608b24

Програма за превенция на ранното напускане от училище

http://dox.bg/files/dw?a=7ebc6e885b

Мерки за повишаване на качеството на образованието

http://dox.bg/files/dw?a=7c87b606cc

Годишен план за дейността на училището

http://dox.bg/files/dw?a=31b64a2940

Стратегия за развитие на училището

http://dox.bg/files/dw?a=36922202fc

Училишни учебни планове

http://dox.bg/files/dw?a=3def6f94a4